Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
   Описание
   Е - Услуги
   Е - получаване на         документи
.


Група услуги:
Група услугиНаименование на услугатаСваляне на бланкаИнформация 
Издаване на удостоверения За декларирани данни info
Издаване на удостоверения За дължим размер на патентен данък info
Издаване на удостоверения За дължимите данъци и лихви от наследодател info
Издаване на удостоверения За наличие или липса на задължения по ЗМДТ info
Издаване на удостоверения За платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци info
Издаване на удостоверения За платен данък върху превозни средства info
Издаване на удостоверения Издаване на удостоверение по чл.87, ал.10 от ДОПК info
Издаване на удостоверения Издаване на удостоверение по чл.87, ал.11 от ДОПК info
Други Издаване на копие от подадени данъчни декларации info
Гражданско състояние и регистрация 8704. Издаване на удостоверение за семейно положение info
Гражданско състояние и регистрация 8709. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена info
Гражданско състояние и регистрация 8710. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес info
Гражданско състояние и регистрация 8728. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година info
Гражданско състояние и регистрация 8729. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година info
Гражданско състояние и регистрация 8733. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца info
Гражданско състояние и регистрация 8735. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес info